Konsten att göra en bra reklamfilm

Konkurrensen bland företag har aldrig varit hårdare än den är idag. Små företag kan nå ut globalt vilket är till både fördel och nackdel. Fördelen är givetvis att det är lättare för ett företag att nå ut till målgruppen på andra platser i världen samtidigt som nackdelen är att andra företag kan göra samma sak. Verktygen för att kunna marknadsföra sig har också följt utvecklingen och ett bra sätt idag att kunna nå ut är genom att göra en video om företaget och den produkt eller tjänst som säljs.

Kvalitet är ett måste

Företag som vill göra en film har några saker att tänka på. A och O är att göra en film med bra kvalitet. Om det inte finns kunskaper inom företaget kan det vara bra att anlita ett produktionsbolag som jobbar med företagsfilm för att få kvalitet på videon. Svenska företag kan i första hand använda sig av Youtube för att nå ut till kunderna. Marknaden för Youtube är idag enorm och potentialen att skapa något riktigt bra finns eftersom Youtube är den tredje mest besökta webbplatsen i världen.

Varje månad har sidan 500 miljoner unika läsare vilket verkligen ger möjlighet för ett företag att komma ut med sin film.

Skapa en egen film

De företag som inte kan göra plats för att anlita ett annat företag för produktionen kan göra en film själv. Det finns många bra program ute på marknaden som gör det möjligt att skapa bra filmer med enkla medel.

Ett första alternativ kan vara att göra filmen som ett bildspel med professionella bilder från företaget. Med ett bildspel går det bra att lägga till ljud för att skapa ett innehåll som beskriver det företaget vill få ut med filmen på ett bra sätt. Det är ett enkelt sätt att skapa en film om företaget som är mer i berättarform, vilket gör att informationen kan komma ut på ett bra sätt genom att använda sig av bildspelet.

Presentera företaget på ett professionellt sätt

Det finns några enkla knep för att göra filmen till något där det verkligen går att nå ut med information på rätt sätt.

  • Vad är meningen med filmen? Efter att ha ställt frågan till sig själv blir det lättare att skapa innehållet. Det är stor skillnad på att göra en film där tanken bakom är att den ska leda till merförsäljning och en film som ska vara en rent informativ presentation av företaget. Skapa först målet med filmen och anpassa sedan innehållet efter det.
  • Skaffa kunskap! Genom att titta på filmer andra företag har skapat går det lättare att göra en bild av vad det är du vill göra med din film. På Youtube finns det ett stort urval och det är lätt att hitta filmer inom samma nisch. Skriv ned bra tips!
  • Var noga med vad du förmedlar! Det är viktigt att få med företagets kärnvärden och att ha med det i filmen oavsett handling. Filmen blir ansiktet utåt för företaget.
SuperBiz