From Hell, Jack the Ripper

En fascinerande typ av filmgenre är film med verklighetsanknytning. I de fall handlingen fascinerar och griper tag i åskådaren kan det leda till ett intresse av att fördjupa sig i bakgrundshistorien. Några filmer ur den här kategorin är till exempel

Filmens två utvecklingsscenarion

Det finns surfplattor och tablets som ger fullvärdiga filmupplevelser med detaljerad upplösning och med rätt utrustning ger även ljudet den fulländade filmupplevelsen men trots detta är det som man alltid sagt; film är bäst på bio. Att besöka en biosalong

Kassakor i filmbranschen

Tiderna förändras, det gäller allt, även filmens värld. Förr var det en högtid att gå på bio. Västvärldens stora familjenöje var att gå man ur huse för att besöka en biosalong. Idag ligger världen öppen genom mobilen i näven. Genom